fbpx
AJANVARAUS

Tietosuojaseloste asiakkaille

 

Tämä Tietosuojaseloste (jäljempänä ”Seloste”) kertoo, kuinka Mitoro Oy kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja tarjotun Palvelun (”Palvelu”) ja/tai verkkosivun yhteydessä.

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

 

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on Mitoro Oy. Mitoro Oy vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä Selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.

 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot: Mitoro Oy

Yritystunnus: 2776807-9

Osoite: Laajalahdentie 18, 00330 Helsinki

Sähköposti: mitoro@mitoro.com

 

Tietosuojasta vastaavan henkilön nimi: Miia Hakkarainen

Puhelinnumero: 050 4141 464

Osoite: Laajalahdentie 18, 00330 Helsinki

Sähköposti: miia@mitoro.com

 

2. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

 

Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka olet antanut meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme, esim. kun ostat palvelujamme tai rekisteröidyt Avoinna 24 ajanvarausjärjestelmäämme tai teet ostoja verkkokaupassamme tai otat meihin yhteyttä. Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palvelujamme sinulle. Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoryhmiä: perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (sähköposti, osoite ja puhelinnumero) sekä asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten palvelut ja varausta/käyntiä/tilausta koskevat tiedot, maksutiedot, laskutustiedot, markkinointiluvat ja –kiellot. Asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröityjen oikeuksia koskevat kirjaukset. Palvelujemme käytön yhteydessä syntyneet henkilötiedot tai ajanvarausjärjestelmämme tai verkkokaupan käytön yhteydessä kerätyt tiedot esim. käyttäjätunnukset, salasanat, tunnistamiseen liittyvät tiedot, palvelujen käyttöä koskevat lokitiedot, evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivulta kerätyt tiedot (laitetunnus ja –tyyppi, käyttöjärjestelmä ja sovellusasetukset); ja muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella.

 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

 

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten.

 

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 

  1. Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteiden hallinta

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme ja toimittaaksemme sinulle palvelujamme. Voidaksemme tehdä niin ylläpidämme ja hoidamme asiakassuhdetta sinun ja meidän välillä. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu sinun ja meidän väliseen sopimukseen.

  1. Markkinointi

Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme palvelu-uudistuksista, markkinoidaksemme kampanjatuotteita ja – palveluita. Voimme käsitellä sinun henkilötietojasi myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana palvelua ja markkinoidaksemme muita palveluitamme ja tuotteitamme sinulle. Sinulla on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely suoramarkkinointiin (ks. kohta 8).

  1. Palvelun kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi

Käsittelemme henkilötietoja huolehtiaksemme palvelujemme, järjestelmien ja verkkosivun tietoturvasta, niiden laadun parantamiseksi sekä palvelun kehittämiseksi. Voimme myös koostaa henkilötietojen perusteella sisäisiä raportteja johdon käyttöön liiketoimintamme asianmukaista johtamista varten. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun varmistaa palvelumme ja verkkosivumme asianmukainen tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot palvelun kehittämiseen ja liiketoimintamme johtamiseen.

  1. Lakien noudattaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esim. toteuttaaksemme viranomaisten (esim. veroviranomainen) lakiin perustuvat tietopyynnöt tai koskien kirjanpitoa.

  1. Muut tarkoitukset, joihin olet suostunut

Mikäli olet antanut suostumuksesi, käsittelemme henkilötietojasi myös muihin tarkoituksiin.

 

4. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET

 

Voimme luovuttaa henkilötietoja. Henkilötietoja voidaan siirtää yrityksen eri toimipisteiden välillä myös sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia varten, kuten raportointitarkoituksessa ja harjoittaaksemme liiketoimintaamme tehokkaasti, kuten käyttääksemme keskitettyjä tieto- ja viestintäjärjestelmiä. Henkilötietojen luovuttaminen yrityksen sisällä perustuu meidän oikeutettuun etuun harjoittaa liiketoimintaamme ja hallita asiakassuhteitamme tehokkaasti sekä kertoa esimerkiksi Mitoro Oyn palveluasiakkaalle Mitoro Oyn verkkokaupan tuotekampanjoista. Voimme myös luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille. Lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esim. toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen. Kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä.

 

5. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

 

Käytämme myös evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivulla www.mitoro.com. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta. Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

 

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

 

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi, asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti. Voimme myös esimerkiksi säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

 

8. SINUN OIKEUTESI

 

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai, joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa. Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa. Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle, sovellettavan lain mukaisesti. Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta. Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille osoitteeseen mitoro@mitoro.fi Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tästä: [ http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html].

 

9. TIETOTURVA

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien hallinnolliset toimet, fyysiset ja digitaaliset) henkilötietojen suojaamiseksi väärinkäytöksiltä, luvattomalta pääsyltä, luovuttamiselta ja häviämiseltä tai tuhoutumiselta. Tarkoittaen, että henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi. Huomioitavaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

 

10. TIETOTURVASELOSTEEN MUUTTAMINEN

 

Meillä on oikeus muuttaa tietosuojaselostettamme. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme [ https://www.mitoro.com/tietosuojaseloste) josta löydät myös viimeisimmän version tästä tietoturvaselosteesta.

 

11. OTA YHTEYTTÄ

 

Voit kysyä henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä mitoro@mitoro.fi

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram