7.5.2018


TIETOSUOJASELOSTE Mitoro Oy

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus
informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

Mitoro OY
Y-2776807-9

Yhteystiedot:
Laajalahdentie 18
00330 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Mitoro Oy
Miia Hakkarainen
00330 Helsinki
050 4141 464
miia@mitoro.com

 

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava:
Miia Hakkarainen
Laajahdentie 18
00330 Helsinki
miia@mitoro.com

 

2. Rekisteröidyt
Avoinna 24 asiakkaat, Mitoro Oy:n kampaamo asiakkaat

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Käytämme henkilötietoja asiakassuhteemme perusteella asiakkaan ajanvarauksen ylläpitämiseen,
sekä asiakkaalle käytettävien tuotteiden tietojen ylläpitämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
-Asiakas suhteen hoitaminen
-Palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
-Asiakkaan puhelinnumero
– Asiakkaan sähköpostiosoite (kysytään aina haluaako asiakas Mitoron markkinointiviestejä)
– Asiakkaalle laitetut hiusten väriaineet

Asiakastiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
-Asiakkaan yhteystiedot
-Asiakkaan nimi
-Tiedot ostetuista palveluista
-Tiedot käyttämistämme tuotteista (värit) näkyvät Tehdenin asiakasrekisterissä

 

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Mitoro Oy Laajahdentie 18, 00330 Helsinki.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
– Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
– Asiakkaalta itseltään netti ajanvarauksen yhteydessä

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Mitoro Oy: ulkopuolelle.

Tietosuojaseloste
Teemme yhteistyötä Suomen Digimarkkinoinnin kanssa.
Yritys on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.
Olemme tehneet erillisen tietosuoja-asetuksen Suomen digimarkkinoinnin kanssa tietosuojaan liittyen.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
– Avoinna 24 – Suomen Digimarkkinointi Oy

8. Käsittelyn kesto
– Asiakastiedot säilyvät rekisterissämme niin kauan kun asiakas haluaa ne poistettavaksi.
– Asiakkaalla on oikeus poistaa itsensä markkinointilistalta lähettämässämme
markkinointisähköpostissa olevan linkin kautta.

 

9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle,
jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.